Til hovedinnhold

Bankkonto

Den beste måten dere kan oppbevare pengene deres på, er selvsagt på en bankkonto. Noen elevbedrifter ordner dette via skolens bankkonto, andre oppretter egen konto i banken.


Vedtekter og avtale med lærer

For å opprette egen konto for elevbedriften må dere lage vedtekter og egen avtale med lærer. Her er maler dere kan bruke:

Mal for vedtekter - Bokmål

Mal for vedtekter - Nynorsk


Avtale med ansvarlig lærer - Bokmål

Avtale med ansvarleg lærar - Nynorsk