Til hovedinnhold

DriftPRODUKTUTVIKLING

Elevbedrift handler om "å gjøre ideer om til handling". Noen kommer veldig langt og får produktet sitt ut i markedet. Andre stopper på prototype eller pilot. Det kommer litt an på hvilken idé dere har og hvor motiverte dere er.

Produktutvikling Logo Presentasjon 169

VEIEN MOT ET FERDIG PRODUKT

 1. Ideen er nå blitt til en løsning!
 2. TEST løsningen ved å gjennomføre en markedsundersøkelse.
 3. LAG en prototype eller en pilot.
 4. På bakgrunn av tilbakemeldinger på prototypen/piloten, UTVIKLER dere produktet ferdig.

Kreativitet er viktig i alle faser av elevbedrift

...også når dere jobber med produktutvikling, salg og markedsføring.

HVORDAN LAGE EN PROTOTYPE?
Her er en liten video om hvorfor det kan være lurt å lage seg en prototype på forhånd og noen ideer om hvordan.

PROTOTYPER TIL KURS I KODING
Legg merke til hvordan elevbedriften Nemst jobbet med både prototype og flere modeller for å utvikle kurset sitt i koding.


UE rakett lilla

FREMDRIFTSPLAN

Det er lurt å lage en plan over det som skal gjøres. Da er det lettere å ha oversikt over hvem som skal gjøre hva og når. Dette kaller vi ofte en fremdriftsplan.

UE elev pengesekk regnskap lilla

ØKONOMI

Hvis dere kommer til å bruke og/eller tjene penger, så er det viktig at dere lager dere;

 • et budsjett - det dere TROR dere vil generere av inntekter og utgifter
 • et regnskap - det dere FAKTISK har brukt og fått inn
 • en bankkonto - et sted å oppbevare pengene og for god oversikt over økonomien
 • en faktura - er et betalingskrav for noe du har solgt.
Legg til en underoverskrift 3


Hva ønsker dere å oppnå for akkurat deres elevbedrift?

Er det å selge flest mulig produkter, eller at produktene skal ha best mulig kvalitet? Tar dere sikte på å ha de mest fornøyde kundene, eller vil dere være særlig gode på miljø?


MÅL

Det kan være lurt å sette seg noen mål for det dere skal gjøre. Målene kan f.eks. handle om:

 • antall enheter/tjenester dere skal lage/gjøre
 • antall fornøyde kunder
 • hva dere skal tjene eller hvem dere hjelper

Bruk litt tid

...på å diskutere hva dere vil, og sett målene ut ifra dette.


10Det er også supert å ØVE SEG PÅ Å FORTELLE om det man holder på med til folk man treffer. Det er helt gratis og kan være veldig effektivt hvis dere gjør en god jobb!

MARKEDSKOMMUNIKASJON

Mange synes markedsføring er gøy! Her kan dere jobbe kreativt med ulike måter å kommunisere med kundene på:

 • sosial medier
 • nettside
 • brosjyrer
 • plakater
 • logo
 • reklamefilm
 • stand

Det enkleste er ofte det beste!

En lapp i postkassen kan også være godt nok.


MESSER OG MESTERSKAP

Skolemesser og mesterskap er en morsom og lærerik opplevelse der dere får anledning til å vise fram bedriften og produktet deres. Dette innebærer bl.a å konkurrerer mot hverandre i ulike kategorier.

Snakk med læreren deres om hvilke messer og mesterskap dere har mulighet til å delta på.


PITCH - PRESENTASJON

Når elevbedrifter deltar på messer eller mesterskap er det viktig å presentere produkt og bedrift på best mulig måte. Ofte er det behov for å lage en pitch for å få frem de viktigste poengene og for å overbevise kunder, jury eller andre.

Se filmen som beskriver hvordan lage: En god pitch!


UE utropstegn snakkeboble lilla

LURT Å TENKE PÅ:

 1. Har dere laget en PROTOTYPE/PILOT, og er dere fornøyde?
 2. Har dere en PLAN for produksjon/gjennomføring? Er alle enige?

 3. Vil dere sette dere noen MÅL? Evt. hvilke?

 4. Vet dere hvordan dere skal MARKEDSFØRE?

 5. Har dere snakket om å bli med på eventuelle KONKURRANSER?

UE elev plakat lilla

I hver av de 5 fasene ligger en NEDLASTBAR MAL på en plan/rapport for fasen. Når dere har vært igjennom alle fasene, vil dere ha en TOTALOVERSIKT som viser tanker dere har hatt og ting dere har gjort i bedriften - fra start til slutt.

EB bilder sjekkliste fase 4