Til hovedinnhold

Idéutvikling


Å starte en elevbedrift gir deg mange muligheter til å jobbe med det du ønsker å jobbe med! Ideene varierer mye, det eneste som begrenser dere er fantasien. I idéutviklingsfasen er det derfor viktig å jobbe bredt med mange innspill og tanker.


UE elev boble 2pers tekst

Hva mener vi med behov?
Et behov betyr at noen trenger noe, eller det kan være noe man bare har lyst på.

LET ETTER BEHOV OG PROBLEMER

Bruk tid i starten på å lete etter behov eller problemer rundt dere; på skolen, i lokalsamfunnet, i byen, i Norge, eller i verden.

Still åpne spørsmål:

 • Hvorfor er det et problem?
 • Hvem har problemet?
 • Hvor oppstår problemet?
 • Etc.

Book Creators EB hadde lyst til å gjøre en forskjell for noen. De fant ut at det kanskje var BEHOV for en bok om et tema som mange tenker på som tabu, nemlig det å ha en forelder i fengsel.

Hemmeligheten er

...å finne "gode" problemer som dere vil løse. Da er det enklere å komme på ideer til løsninger.

UE elev 2pers ideer bla

IDEER ER LØSNINGER PÅ BEHOVET/PROBLEMET

Vi trenger å komme opp med mange ideer før vi velger. Noen ideer er helt sprø, noen er dårlige, noen er spennende, noen er gamle og noen er nye. Husk på at ideene deres skal være et produkt, altså en vare eller tjeneste. Da blir det en forretningsidé.


UE elev 2pers boble dere bla

HVEM ER MÅLGRUPPEN DERES?

Det vil si FOR HVEM vil dere utvikle denne ideen?

Et godt tips er å definere målgruppen deres så godt som mulig. ALLE kan ikke være målgruppa, da vil dere få problemer med å markedsføre og selge produktet. Tenk på alder, bosted, interesser, osv.

Er brukeren og kjøperen den samme?

Ikke alltid! F.eks. hvis dere lager noe for barn eller dyr, vil det for det meste være en voksen som kjøper produktet, mens barnet/dyret bruker det.

UE elev blink Vi Vil bla

- VIL DERE DETTE? Er dere motivert?

- KAN DERE DETTE? Er det mulig å gjennomføre?

- ER DET INTERESSE? Finnes det noen som vil kjøpe deres produkt?

DISKUTER I GRUPPEN:

 1. Hvilke interessante BEHOV/PROBLEMER har dere funnet?
 2. Hvilke IDEER TIL LØSNINGER vil dere diskutere videre?

 3. BRUK MODELLEN med sirklene og diskutér ideene deres.


Forretningsidé

En forretningsidé skal gi svar på hva bedriften driver med, og hvorfor kundene skal velge dem fremfor andre bedrifter på markedet.

Formulering av en forretningsidé:

 • Beskrivelse av produktet eller tjenesten.
 • Hvilket behov eller problem ønsker de å løse.
 • Hvem skal målgruppen for produktet være.
 • Hvorfor målgruppen skal velge akkurat ditt produkt.

UE elev plakat bla

I hver av fasene ligger en NEDLASTBAR MAL på en plan/rapport for fasen. Når dere har vært igjennom alle fasene, vil dere ha en TOTALOVERSIKT som viser tanker dere har hatt og ting dere har gjort i bedriften - fra start til slutt.


EB bilder sjekkliste fase 2