Til hovedinnhold

OppstartER DERE KLARE TIL Å STARTE ELEVBEDRIFT?

Bra! Dere er nå på vei til å bli ENTREPRENØRER!

UE 2pers oransje

EN ENTREPRENØR

...er et fint ord på en person som starter bedrift for seg selv. Entreprenører finner vi i alle bransjer, og typisk for dem er at de:

 • ser et behov og finner løsninger
 • tenker nytt og kreativt
 • har tro på ideen sin
 • har mot og vilje til å gjennomføre det de vil

En elevbedrift

...finner et behov eller et problem, lager en god løsning og skaper verdier både for seg selv og andre!

UE elev 1pers lupe behov oransje

BEHOV / PROBLEM

Bruk tid i starten på å finne behov og problemer rundt dere, på skolen, i lokalsamfunnet, i byen, i Norge eller i verden. Om bedriften deres klarer å dekke et behov eller løse et problem, er det større sjanse for at bedriften lykkes!

Vare tjenester2

VARE / TJENESTE

Når dere har funnet problemet dere vil løse eller behovet dere vil dekke, er det på tide å tenke løsninger. I entreprenørskap tenker vi på løsninger som et produkt, altså en vare eller en tjeneste.


UE elev verdiskaping oransje

VERDISKAPING

Tanken med entreprenørskap er at produktet deres skal føre til en verdiskaping.

Elevbedrifter har ulike mål med verdiskapingen:

 • tjene mest mulig penger selv
 • hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon (sosialt entreprenørskap)
 • lage et produkt som skaper en mer miljøvennlig verden (grønt entreprenørskap)
"Vi har tenkt på bærekraft og FNs bærekraftsmål helt siden vi startet!"
Rings'n Things EB

Baerekraftsmal sirkel med ikon croppedFNs BÆREKRAFTSMÅL
...omhandler ulike samfunnsmessige problemer, både innenfor miljø, klima og samfunnet generelt.

Se gjerne denne filmen om bærekraftig utvikling.

EB + BÆREKRAFT = SANT!

Når dere skal ut i arbeidslivet må dere tenke på, og ta hensyn til, helt andre ting enn generasjonene før dere. Det MÅ TENKES NYTT på mange områder.

Ved å ta utgangspunkt i ett eller flere av FNs bærekraftsmål, kan kanskje dere bidra til en litt bedre verden gjennom deres elevbedrift!


UE utropstegn snakkeboble oransje

DISKUTER I GRUPPEN:

 1. Hvilke forventinger har dere?
 2. Hvordan kan dere finne ut av hva dere har lyst til å gjøre?

 3. Kjenner dere noen som driver en bedrift? Hva driver de med? Hvordan gjorde det?

 4. Velg dere noen bærekraftsmål som dere synes ser spennende ut å jobbe med. Hvilke problemer finnes innenfor disse målene?

UE elev plakat oransje

I hver av de 5 fasene ligger en NEDLASTBAR MAL på en plan/rapport for fasen. Når dere har vært igjennom alle fasene, vil dere ha en TOTALOVERSIKT som viser tanker dere har hatt og ting dere har gjort i bedriften - fra start til slutt.

EB bilder sjekkliste fase 1