stivrečálaččat

Start-og andelskapital

Mange elevbedrifter trenger litt startkapital før bedriften begynner å få inntekter av salg. Dette kan for eksempel være utgifter knyttet til å gjennomføre markedsundersøkelser, innkjøp av nødvendig utstyr eller materialer for produksjon og lignende.


Retningslinjer for kjøp av andeler

Andelsbrev 1 2023 06 15 120125 vuxs
  • Bedriften kan maksimalt selge andeler for til sammen kr 5000.
  • En andel koster kr 50.
  • Alle medlemmene i elevbedriften bør eie minst én andel, og maksimalt fire andeler.
  • Andelene kan selges til personer utenfor elevbedriften, men maksimum for kr 200 per person.
  • Andelseiere kan ikke gjøre krav på pengene de har kjøpt andeler for hvis elevbedriften går med underskudd.
  • Om elevbedriften går med overskudd, skal andelshaverne få tilbakebetalt sine andeler når elevbedriften avvikles - hvis ikke annet er avtalt.
  • Det er ikke tillatt å drive handel med andelene.
UE elev stjerne tips gronn 2023 06 15 120348 ahxo
  1. Elevene bør informere litt om elevbedriften, forretningsidé og hvilke regler som gjelder når de selger andeler.
  2. Økonomiansvarlig må lage en oversikt over hvem som er andelseiere og hvor stor kapital hver enkelt har gått inn med.