stivrečálaččat

Roller og samarbeid


Rollefordeling

I starten av etableringsfasen fordeler en roller i elevbedriften. Det kan være en ide å prate med elevene om at personligheten vår gjør at vi ofte er på en bestemt måte og dermed inntar ulike roller. Bevisstgjør elevene på at det kan være lurt å ha personer som passer inn i ulike roller i bedriften. F.eks. kan det bli krevende om en har fire elever som inntar en styrende rolle.

Initiativrik - passer godt til markedsføring og salg

Styrende - passer godt til å lede prosesser

Systematisk - passer godt til økonomi og produksjon

Støttende - passer godt til personal

Mer om dette i lærerens PPT for grønn fase.


FILM: lærer til lærer; samarbeid og samarbeidskontrakt


"På vår skole bruker vi samarbeidskontrakt som utgangspunkt for elevbedrift. Og her har vi fått et et eksempel fra Ungt Entreprenørskap, som vi har fått hjelp til å jobbe med."
På vår skole bruker vi samarbeidskontrakt som utgangspunkt for elevbedrift. Og her har vi fått et et eksempel fra Ungt Entreprenørskap, som vi har fått hjelp til å jobbe med.

Samarbeidsavtale Elevbedrift 1

Samarbeidsavtale

Det er lurt at elevene lager en samarbeidsavtale/samarbeidskontrakt der de blir enige om hvordan samarbeidet skal være i gruppa. Det er nyttig at elevene blir enige om dette tidlig, for å forebygge diskusjoner og konflikter og for å kunne vise til avtalen dersom dette skulle oppstå.

LAST NED MAL - SAMARBEIDSAVTALE