stivrečálaččat

Nettverk og mentor

Jo flere støttespillere elevbedriftene har, desto bedre er det. Du er den viktigste personen, men det kan hende elevene må lete etter flere hjelpere utenfor skolen.


Rett i dass Elevbedrift er et eksempel på en bedrift som har hatt et omfattende samarbeid med næringslivet. I filmen forteller mentor (fra 3:17) hvordan de ble inspirert av ideene og engasjementet til elevene som førte til at de gjerne ville samarbeide.


3 2023 06 15 114643 lxky

Kartlegge nettverket

 1. Snakk med elevene om hva et nettverk er og hvordan man på best mulig måte kan bruke nettverket sitt.
 2. Det kan være nyttig at hver elev lager en oversikt over eget nettverket
 3. Gruppeoppgave knyttet til temaet:
  1. Diskutere deres samlede nettverk: Hvem trenger de et samarbeid med? (Med utgangspunkt i ideen/ hva elevbedriften skal gjøre)
  2. Sette mål og utvikle en plan for hvem bedriften ønsker å samarbeide med.
 4. Be elevene skrive det de kom fram til i faseplanen.

UE elev nettverk utentekst gronn 2023 06 15 112408 ibnp

Å bygge nettverk

Tips til elevene:

 • Vær interessert i hva andre driver med.
 • Tenk langsiktig - å ha nettverk vil alltid være nyttig.
 • Gjør avtaler, hold de, vær ærlige og pålitelige, og bygg tillitsforhold.
 • Husk nettverket når dere er synlige i media, har noe å fortelle, intervju, SoMe o.l.
 • Følg opp i etterkant og si takk for hjelpen!

LAST NED PLAKATEN med tipsene over og heng den gjerne opp i klasserommet.


UE utropstegn gronn 2023 06 15 114439 lvqh

MENTOR

Vi anbefaler alle elevbedrifter å skaffe seg en mentor.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx