stivrečálaččat

Ideutviklingsprosess


UE ballonger bla 2023 06 15 081352 hwri

START MED KREATIVE ØVELSER

Kreative øvelser er særlig viktig FØR elevene skal generere ideer. Bruk av kreative øvelser i denne fasen bidrar til å strukturere ideprosessen og til å åpne opp for kreativitet. Det får også elevene til å se at det er utrolig mye som er mulig å utvikle en ide utfra.


"Målet er at vi et klasserom kanskje har 200 ideer! Og alt er lov. Det kan være helt sinnsyke greier, fordi man ofte kan bruke de på en eller annen måte!"
Målet er at vi et klasserom kanskje har 200 ideer! Og alt er lov. Det kan være helt sinnsyke greier, fordi man ofte kan bruke de på en eller annen måte!

GODE ØVELSER I KLASSEROMMET

Øvelsene under er fine å bruke når du skal motivere elevene til å jobbe kreativt med ideutvikling. Vi anbefaler at du er prosessleder for elevene når de gjør disse øvelsene, og at du setter av tid til refleksjon etter å ha gjennomført hver av øvelsene. Elevene får da mulighet til å tenke gjennom hvorfor de gjør øvelsen, og hvilken overføringsverdi den har.

Film: En fin øvelse i oppstart av idèutviklingen kan være øvelsen "Mester". Filmen er laget i et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og NDLA.

UTVIKLING AV IDEER

  • Ideer for ideens skyld
  • Mester
  • Brainstorming
  • Tenkte på kryss og tvers
  • Slumpord-teknikken
  • Nytt på nytt
  • Innspill på andres ideer

LAST NED ØVELSENE HER

UE elev blink Vi Vil bla 2023 06 15 081616 jscs

VUDERING AV IDEER

  • PMI-metoden
  • Seks tenkende hatter
  • SWOT-metoden

LAST NED ØVELSENE HER"Oppfordre gjerne også elevene til å notere ned alle ideer de kommer på, både i og utenom skoletiden. Ingen ideer er dumme og det mest utrolige kan videreutvikles til noe spennende."
Oppfordre gjerne også elevene til å notere ned alle ideer de kommer på, både i og utenom skoletiden. Ingen ideer er dumme og det mest utrolige kan videreutvikles til noe spennende.

UE elev stjerne tips bla 2023 06 15 082145 sltj

KREAKTIV KORTSTOKK

Du finner flere øvelser i vår Kreaktive kortstokk - et godt verktøy for alle som jobber med ideer. Hvert av de 52 kortene i kortstokken har en øvelse som det tar fra 15 til 45 minutter å gjennomføre, og hver øvelse passer i alle sammenhenger.

Korstokken kan bestilles HER.