Til hovedinnhold

UE elev 3pers lys bla

VARIGHET: 15 minutter

HENSIKT
Dette er en enkel øvelse for å få opp stemningen, gjøre elevene trygge på hverandre og få i gang prosesser for idéutvikling. Øvelsen bør brukes før elevene går i gang med å utarbeide ideer til elevbedriftene sine.

MÅL
I denne øvelsen er det viktig at elevene er impulsive og kreative.


GJENNOMFØRING

1. Elevene setter seg sammen i grupper på opptil fire elever som danner to og to par. De fire elevene får fire ulike roller:

  • Én reporter
  • Én “verdensmester“
  • To som finner på ord (substantiv)

2. Et av parene er en “verdensmester“ som vet alt om et tema og en reporter som skal intervjue verdensmesteren. Det andre paret skal bestemme ord. Det sistnevnte paret skal tenke på hvert sitt ord og si det i munnen på hverandre når læreren har talt til tre. Hvis ordene er ape og hus, er altså ordet apehus. Dette ordet er verdensmesteren ekspert på og vet alt om. Reporteren skal nå intervjue eksperten om dette emnet mens de andre hører på.

3. Still spørsmål som:

  • Hvor mye det koster
  • Bruksområder
  • Særtrekk
  • Utseende
  • Hvem som har bruk for det
  • (Og så videre)

4. Etter 2–3 minutter kan rollene byttes om innad i gruppa på fire.