Til hovedinnhold

VARIGHET: 10 minutter

HENSIKT
Denne øvelsen skal få opp stemningen, gjøre elevene trygge på hverandre og få i gang prosesser for idéutvikling. Øvelsen bør brukes før elevene går i gang med å utarbeide ideer til elevbedriften.

MÅL
Finne flest mulige løsninger (kvantitet).

UTSTYR

 • ark
 • noe å skrive med.

GJENNOMFØRING

 1. Elever setter seg sammen i grupper på opptil fire elever.
 2. Forklar elevene at de har et rør som er 60 centimeter langt. Røret er gravd ned i bakken, og det ligger en pingpongball i røret. Be elevene komme opp med flest mulig forslag på hvordan man kan få opp ballen. Gi dem 2 minutter til å skrive ned forslag. Stopp prosessen. La dem lese opp forslagene de har kommet med. Ingen forslag er feil. De som har kommet opp med flest forslag, har vunnet.
 3. Refleksjon:
  1. Hvem kom med det første forslaget?
  2. Slapp alle i gruppa til?
  3. Hva er forskjellen på de første og siste forslagene som kom?
  4. Hvordan var det å komme med forslag i gruppa?
  5. Hva har dere lært av denne oppgaven?