Elevbedrift

Forankring i læreplaner

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. I dokumentene viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene og i generell del.

Vi har laget et eget område for å vise eksempel på ulike måter å knytte Elevbedrift opp mot ulike fag: Organisering av Elevbedrift