Elevbedrift

Waterbook er en bærekraftig elevbedrift fra Kongsberg International School som deltok i prosjektet Grønt og genialt! i regi av Ungt Entreprenørskap, Den naturlige skolesekken og Barne- og likestillingsdepartementet. Elevene starter og driver elevbedrifter med et bærekraftig formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt grønnere sted!  

Elevbedriftens produktidé, en miljøvennlig bok med bilder som viser ulike måter å rense vann i områder som har forurenset vann (u-land) og hvor store deler av befolkningen er analfabet. Se mer i vedlagt brosjyre

Waterbook EB bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted!

 
Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold