Elevbedrift

Vindel EB

Elever ved Hemsedal barne- og ungdomsskole i Buskerud har utviklet en bærekraftig elevbedrift. Elevene deltar i prosjektet Grønt og Genialt! hvor målet er å få økt kunnskap om bærekraftig forbruk når de starter og driver elevbedrifter med fokus på bærekraftig utvikling.

Vindel EB har utviklet en vinddrevet bærbar lader laget av resirkulert plast. Vi i Vindel har fokus på bærekraftig produksjon og grønn strøm.

Vindel Elevbedrift bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted!

Mål 12: Sikre ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene