Elevbedrift

Elever ved Torstad ungdomsskole er en bærekraftig elevbedrift som deltar i prosjektet Grønt og Genialt! i regi av Ungt Entreprenørskap og Barne- og likestillingsdepartementet. Elevene starter og driver elevbedrifter med et bærekraftig formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt grønnere sted!

 
Enorme mengder søppel blir kastet hvert år, og mye av dette kan gjenbrukes. Dette vil elevene gjøre noe med. I elevbedriften Posetivitet lager de nye poser og annen embalasje av brukte aviser, poser og annet resirkulerbare materialer. Overskuddet går til en samarbeidsskole i Tibet som var utsatt for store skader som følge av klimaendringene i verden.

Posetivitet EB bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted!

 
Mål 12: Sikre ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene