Elevbedrift

Open Sesam er en bærekraftig elevbedrift som deltar i prosjektet Grønt og genialt! i regi av Ungt Entreprenørskap og Barne- og likestillingsdepartementet. Elevene starter og driver elevbedrifter med et bærekraftig formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt grønnere sted!

Elevbedriftens produktidé, Comfy Tech, er en elektrisk motor som åpner og lukker vinduer. Den inneholder en varmesensor som er kompatibel med app eller fjernkontroll. Dette gjør at man kan bruke mindre strøm til oppvarming og/eller ventilasjon, og sparer penger og miljøet!

Open Sesam EB bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted!

 
Mål 12: Sikre ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene