Elevbedrift

Elever ved Rakkestad ungdomsskole i Østfold har tidligere vært med i prosjektet Grønt og Genialt! i regi av Ungt Entreprenørskap. Elevene starter og driver elevbedrifter med fokus på reduksjon av forbruk. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt bedre sted!

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. For å kunne gjøre dette må vi forstå hvordan klima og miljøet blir påvirket av oss mennesker og hva som skal til for å kunne ha en bærekraftig utvikling.

Miløbevisst EB tilbydde foredrag og kursing av barn på barnetrinnet (1-4 klasse). Gjennom denne kursingen lærte barna mer om klima og miljø for å kunne bli mer miljøbevisste. Grønt og Genialt!

Miljøbevisst EB bidrar til FNs bærekraftsmål: 
 
Mål 12: Sikre ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene