Elevbedrift

Grønt og genialt!

En verden i endring fører til større fokus på klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Det blir stadig større fokus på at vi må ha en bærekraftig utvikling, også i skolens nye overordna del av læreplanen gis det sterke føringer for fokus på bærekraftig utvikling.

De unge er spesielt avhengige av at vi finner løsninger på utfordringene verden står overfor, og gjennom handling vise at de er flinkere enn eldre generasjoner å finne bærekraftige løsninger. I Grønt og genialt får elevene mer innsikt i miljø- og klimautfordringene, med fokus på bærekraftig forbruk. Eleven får erfaring med å finne løsninger for fremtiden: Grønt og genialt!

Barne- og likestillingsdepartementet finansierer satsingen på Grønt og Genialt, og er med å styrke unges kunnskaper om miljø, klima og bærekraftig forbruk.

Med bærekraftig utvikling, følger vi definisjonene til FN-sambandet

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder:

  • klima og miljø
  • økonomi
  • sosiale forhold»

Alle bedrifter, uavhengig om det er elevbedrifter eller ordinære bedrifter bør fokusere på bærekraftig utvikling gjennom å utvikle produkter og tjenester som er bærekraftige over tid.

Skoler i Østfold, Agder, Akershus, Buskerud, Hedmark, Hordaland og Finnmark får gjennom prosjektet Grønt og genialt! et ekstra tilbud for å øke fokus på bærekraftige elevbedrifter dette skoleåret. Prosjektet består av:

  • Kunnskap om klima og miljøutfordringer. Dette blir gjennomført av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidsparter lokalt.
  • Introduksjon til ideutvikling med tema innen bærekraftig forbruk
  • Utvikling og drift av bærekraftige elevbedrifter