Elevbedrift

Elever ved Veggli skole i Buskerud har utviklet en bærekraftig elevbedrift. Elevene deltar i prosjektet Grønt og Genialt! hvor målet er å få økt kunnskap om bærekraftig forbruk når de starter og driver elevbedrifter med fokus på bærekraftig utvikling.

Brøyte ønsker å redusere forbruket av plast, og har utviklet en GPS-løsning for brøytebiler, som vil fjerne behovet for brøytestikker. Reduksjon av plastforbruket er viktig for bedriften, og med gode digitale løsninger er det mulig å få til. Tiltaket er spesielt viktig i dette tilfellet hvor mange tonn plast-brøytestikker forsvinner hvert år i sårbar natur.

Brøyte Elevbedrift bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted!

Mål 12: Sikre ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 14: Liv under vann

Mål 15: Liv på land