Elevbedrift

Bie & Co Elevbedrift

Elever ved Gimle skole i Bergen er en bærekraftig elevbedrift som deltar i prosjektet Grønt og Genialt! i regi av Ungt Entreprenørskap og Barne- og familiedepartementet. Elevene starter og driver elevbedrifter med et bærekraftig formål.

Bie & Co EB ville gjøre noe som kunne redusere bruken av plast. Elevbedriften har utviklet en folie av bievoks som erstatter plastfolie. Bievokspapiret kan skylles i kaldt vann og brukes om igjen mange ganger. De tre jentene tilførte etter hvert jojobaolje og treharpiks for at bievokspapiret skulle være «strechy» og kunne klistre, uten å bli for klissete. 

Bie & Co EB bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted!

Mål 12: Sikre ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene
Mål 15: Liv på land