Elevbedrift

Elever ved Nordseter skole er sosiale entreprenørerSimon, Matias, Victor og Viktor Elias har startet og driver elevbedrift med et sosialt formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt bedre sted.

You Solutions EB, med konseptet 4 YOU, lager gode matretter av mat som ellers ville bli kastet av matbutikker.

Matrettene deles ut til Oslos hjemløse og fattige hver lørdag.

You Solutions EB bidrar til FNs bærekraftmål og gjør verden til et litt bedre sted. 

Mål 2: Utrydde sult

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon