Elevbedrift

Trygg på nett EB

Elevene fra Østfold har utviklet og gjennomfører kurs i nettvett for elever på barneskolen. Elevbedriftene har følgende slagord: på nettet må du bruke vettet.

Trygg på nett EB er en sosial entreprenør som gjør verden til et litt bedre sted. 

#tryggpånett 

Gjennom arbeidet fokuserer de på flere av FNs bærekraftsmål:

Mål 4: God utdanning

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn