Elevbedrift

Elever ved Hansnes skole er sosiale entreprenører. De starter og driver elevbedrifter med et sosialt formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt bedre sted.

 

Elevene bak Tjenestependleren EB fra Hansnes skole så at de eldre på sykehjem var passive og hadde for lite aktivitet. Bussturer, festkvelder, bingo, bildekvelder og "ti-på-topp turer" på sykehjemmets område var noe av tilbudet de ga til de eldre på sykehjemmet i bygda. 

Tjenestependlerne EB bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted! 

MÅL 3: Sikre god helse og livskvalitet for alle, uansett alder