Elevbedrift

Tenk Grønt EB

Elever ved Tindlund ungdomsskole er sosiale entreprenører. De starter og driver elevbedrifter med et sosialt og bærekraftig formål

Elevene har som mål å spre kunnskap om hvordan vi kan leve mer bærekraftig på alle områder.

Tenk Grønt EB bidrar til FNs bærekraftmål og gjør verden til et litt bedre sted med fokus på mange bærekraftsmål: 

Mål 3: God helse

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Mål 7: Ren energi for alle

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mål 14 Liv under vann

Mål 15: Liv på land