Elevbedrift

Elever ved Rønholt skole i Telemark er sosiale entreprenører. Ina og Karoline har startet og driver elevbedrift med et sosialt formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt bedre sted.

Skravle EB tilbyr sosialisering med ensomme. Det er for det meste eldre som nyter godt av Skravle sine tjenester.

Skravle EB bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted. 

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder