Elevbedrift

Elever ved Heistad skole i Telemark er sosiale entreprenører. Stine, Mathilde, Sondre og William har startet og driver elevbedrift med et sosialt formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt bedre sted.

Skolevenn er en følgetjeneste hvor elever på ungdomsskolen følger de minste skolebarna til skolen. Foreldrene bestiller tjenesten hvor barna blir hentet hjemme eller på avtalt sted, og Skolevenn EB følger barnet trygt til skolen.

Skolevenn EB jobber med å få en tryggere skolevei for de mindre elevene, minske bilkjøringen og redusere mobbing til og fra skolen. I tillegg skal de redusere stress hos foreldrene til barna.

Skolevenn EB bidrar til FNs bærekraftmål og gjør verden til et litt bedre sted. 

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder