Elevbedrift

Prosjekt: Gjør noe med det! i samarbeid med Kommunalbanken - KBN

 
Ungdomsskoleelever sitter tett på noen av de sosiale utfordringene som mange vet om, men ingen har løst. Noen samfunnsproblemer har de unge spesielt gode forutsetninger for å gjøre noe med. 

I prosjektet Gjør noe med det! skal elever på ungdomsskolen se utfordringer i samfunnet rundt seg - og bidra til å løse dem. De skal starte og drive elevbedrifter med et sosialt formål, og på den måten bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted. Gode prosjekter svarer på et eller flere av FNs bærekraftsmål

Målet med prosjektet er at de unge skal tørre å ta initiativ når de ser noe som ikke fungerer. De skal utvikle solidariske holdninger og erfare at de kan bidra til sosial verdiskaping i lokalmiljøet og i verden forøvrig. Å bygge opp unge menneskers entreprenørskapskompetanse er et mål i hele utdanningsløpet.