Elevbedrift

Elever ved Lundehaugen ungdomsskole er sosiale entreprenører. De starter og driver elevbedrifter med bærekraftig formål

Elevbedriften har designet, utviklet og heklet bærenett for å redusere bruken av plast i butikken.

OceanU EB bidrar til FNs bærekraftmål og gjør verden til et litt bedre sted med fokus på mange bærekraftsmål: 

Mål 3: God helse

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mål 14 Liv under vann

Mål 15: Liv på land