Elevbedrift

Elever ved Rønholt skole er sosiale entreprenører og deltar i prosjektet Gjør noe med det! i regi av Ungt Entreprenørskap og Kavlifondet. Elevene starter og driver elevbedrifter med et sosialt formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt bedre sted.

 

Knæggerne EB fra Rønholt skole syns det kastes for mye i dagens samfunn. Mye kan jo brukes om igjen. Elevbedrift har spesialisert seg på redesign, og de selger helt unike produkter som har vært andres søppel!

Knæggerne EB bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted! 

MÅL 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
MÅL 13: Stoppe klimaendringene