Elevbedrift

Hva er sosialt entreprenørskap?

 
Sosiale entreprenører ser muligheter der andre ser problemer. 

En sosial entreprenør er en som finner løsninger på sosiale, miljø- eller klimamessige utfordringer og bruker virkemidler fra forretningsverden for å skape endring 
 

Norge er et godt land å bo i. Vi har et godt velferdssamfunn. Likevel er det mennesker som ikke får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Mange mennesker faller utenfor og får ikke ta del i storsamfunnet via arbeidslivet, sosiale nettverk eller på andre måter.

Sosiale entreprenører tar ofte utgangspunkt i egne erfaringer, og har idéer om å løse utfordringene på nye måter. Vi finner sosiale entreprenører innenfor tjenester knyttet til barnehage, skole og oppvekst, arbeidsinkludering, helse, rehabilitering, eldreomsorg og miljøsektoren.

Drivkraften er gjerne ikke penger og overskudd. Det er den sosiale effekten, den sosiale verdien eller den sosiale innovasjonen som er viktig.

 

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP – aktiviteter som skaper noe nytt for å møte et sosialt problem.
 
SOSIALE ENTREPRENØRER – aktørene som tilbyr en tjeneste eller produkt som både gir en sosial effekt og en bærekraftig virksomhet.
 
EFFEKT – sosial verdi og sosial innovasjon. 

Kilde: Regjeringen.no