Elevbedrift

Gaven som varmer EB

Elevbedriften fra Østfold får produsert og selger sitteunderlag som videreformidles til hjemløse. Som kunde kan du betale for et sitteunderlag som elevbedriften gir til hjemløse. Elevene er sosiale entreprenører og er med på å gjøre verden til et litt bedre sted.

Bedriften fokuserer på følgende bærekraftmål

Mål 1: Utrydde fattigdom

Mål 3: God helse

Mål 10 - Mindre ulikhet