Elevbedrift

Elever ved Bryne ungdomsskole er sosiale entreprenører. De starter og driver elevbedrifter med et sosialt og bærekraftig formål

Elevbedriften arrangerer fotballskole for barn på 3. og 4. trinn etter skoletid. De har hatt fokus på inkludering og sunt kosthold.

Fotballskule EB bidrar til FNs bærekraftmål og gjør verden til et litt bedre sted med fokus på FNs bærekraftsmål: 

Mål 3: God helse

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn