Elevbedrift

Elever ved Tindlund ungdomsskole er sosiale entreprenører. De starter og driver elevbedrifter med et sosialt formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt bedre sted.

 

Det finnes mange ensomme og utrygge flyktningbarn som bor på mottak rundt omkring i Norge. Dette ønsket Brighter Day EB å gjøre noe med. De har besøkt flyktningbarna på Kolstad mottak i Sarpsborg regelmessig og har bidratt med lek og læring i trygge rammer.

Brighter Day EB bidrar til FNs bærekraftmål og gjør verden til et litt bedre sted.

MÅL 10: Mindre ulikhet
MÅL 16: Fred og rettferdighet