Elevbedrift

Elever ved Gimle skule i Fyresdal er sosiale entreprenører og deltar i prosjektet Gjør noe med det! i regi av Ungt Entreprenørskap og Kavlifondet. Elevene starter og driver elevbedrifter med et sosialt formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt bedre sted.

 

Bondehjelpa EB knytter bønder og ungdom sammen. Deres mål er å bidra til at norske verdier og egenproduksjon blir ivaretatt på bygda. Det gjør de ved å tilby bistand av god kvalitet til bøndene. Ungdom kommer ut i arbeid, og bøndene får god hjelp.

Bondehjelpa EB bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted! 

MÅL 15: Liv på land