Elevbedrift

Beerbud EB, Oslo Montessoriskole

Elever ved Oslo Montessoriskole er sosiale entreprenører. De starter og driver elevbedrifter med et sosialt formål. Gjennom elevbedriftene gjør de verden til et litt bedre sted.

Elevene bak Beerbud EB produserer en miljøvennlig, torvfri hagejord av mesk og kaffegrut. Slik sørger de for et miljøvennlig produkt med vekt på gjenvinning og reduksjon av matsvinn.

Beerbuddy EB bidrar til FNs bærekraftsmål og gjør verden til et litt bedre sted.

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon