Elevbedrift

Faget utdanningsvalg skal bidra til at:

  • elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger.
  • gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget skal gi innsikt i et arbeidsmarked i endring.
  • Utdanningsvalg er et fag hvor aktivitetene kan foregå på andre læringsarenaer enn skolen. Faget skal bidra til å styrke samarbeidet mellom ungdomstrinn og lokalt arbeidsliv. 

Gjennom Elevbedrift får elevene kjennskap til egene interesser og har mulighet til å prøve ut ulike arbeidsoppgaver og yrker, samtidig som de kan koble arbeidet opp mot lokalt arbeidsliv. Svært mange lærere har gode erfaringer med Elevbedrift i Utdanningsvalg, spesielt når lærere på trinnet samarbeider for også å legge inn læreplanmål fra samfunnsfag, norsk og matte i arbeidet.

Mer info og eksempler kommer august/september 2017.